Dr sci med Svetlana Pejanovic

Sekundarni hiperparatiroidizam, od nastanka do komplikacija, značaj dijagnostike, lečenja i praćenja

U sali opštine Novi Beograd 15. marta 2015. godine Dr sci med Svetlana Pejanovic je održala predavanje na temu: Sekundarni hiperparatiroidizam, od nastanka do komplikacija, znacaj dijagnostike, lecenja i pracenja. Uz dozvolu Dr sci med Svetlana Pejanovic ovde možete preuzeti video prezentaciju tog predavanja. Sekundarni hiperparatiroidizam od nastanka do komplikacija 14.3.15. Na istu temu imate […]

sobirs © 2014