Rukovodstvo Saveza

Predsednik Saveza:    Prim. dr Ljubinko Todorović, sobis.rs@gmail.com

Potpredsednici:   Aleksandar Nikolić i Snežana Stanković

Sekretar:                     Brankica Đurić

Članovi Izvršnog odbora:

  1. Marinko Divjak, predsednik IO
  2. Sanja Bojić, zamenik predsednika IO,
  3. Jelena Jovanović
  4. Zoran Manojlović,
  5. Rade Pavlović,
  6. Jelena Todić
  7. Edib Džskić

Članovi NO:

  1. Slađana Arnautović
  2. Branislava Danilović

Fiksni telefon Saveza; 011 4125261

sobirs © 2014