NAGRADNI KONKURS NOOIS-a

Povodom predstojeceg sajma JEDNAKI, koji će se održati u hali 3a na Beogradskom sajmu u periodu od 24. do 27. oktobra 2019. godine, NOOIS je uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, odnosno Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom, po prvi put od svog osnivanja raspisao nagradni konkurs.

Svrha ove nagrade je da istakne doprinos pojedinca/organizacije koji su realizovali aktivnosti ili akcije sa ciljem unapređenja položaja osoba sa invaliditetom.

Sam nagradni konkurs daje priliku pojedincima i/ili organizacijama osoba sa invaliditetom, da javno pokažu svoj doprinos u oblasti unapređenja položaja osoba sa invaliditetom i na taj način podstaknu i druge na akciju u cilju unapređenja položaja osobama sa invaliditetom u Srbiji.

Za nagrade se mogu kandidovati:

· savezi osoba sa invaliditetom

· udruženja osoba sa invaliditetom

· pojedinci

koji su tokom 2018. godine realizovali inkluzivnu ili inovativnu aktivnost, učestvovali u sprečavanju diskriminacije ili rešili neki problem pristupačnosti.

Dodeljuju se tri nagrade u sledećim oblastima:

· J=DNAKI u inkluzivnom – inovativnom programu

· J=DNAKI u sprečavanju diskriminacije

· J=DNAKI u pristupačnosti

Pobednici konkursa će dobiti:

– Plaketu

– Kompijuter ili mobilni telefon

Odluku o dobitnicima nagrada, nakon detaljno pregledanih prijava, doneće članovi UO NOOIS-a. Nagrade će biti uručene na ovogodišnjem sajmu J=DNAKI, od 24-27. oktobra 2019.

PROPOZICIJE KONKURSA

Prijave se šalju isključivo na elektronsku adresu: konkursjednaki@gmail.com do 01. oktobra 2019. godine.

Prijave će biti objavljene na fejsbuk profilu NOOIS-a, sa heštag-om #JEDNAKI i nazivom kandidata.

Kandidate za nagradu može da predloži treće lice uz njegovu saglasnost.

Odluku o dobitnicima nagrada, nakon detaljno pregledanih prijava, doneće članovi UO NOOIS-a.

Bliži kriterijumi nagradnog konkursa:

1. Nagrada J=DNAKI za inkluzivnu i/ili inovativnu aktivnost koju je pojedinac ili organizacija osmislila i realizovala u prethodnih godinu dana – učesnik se kandiduje slanjem opisa aktivnosti u pisanoj formi sa dokazom, u formi fotografije, video materijala izjava učesnika i sl. (npr. inovativna usluga, program, aktivnost u bilo kojoj oblasti unapređenja položaja osoba sa invaliditetom)

2. Nagrada J=DNAKI za sprečavanje diskriminacije – učesnik se kandiduje slanjem priče na temu o sprečavanju diskriminacije (npr. pokretanjem neke akcije, ili izmenom propisa bilo gradskog, bilo republičkog, kampanjom protiv nekog akta diskriminacije i slično, a koji je imao uspešan ishod)

3. Nagrada J=DNAKI za pristupačnost – učesnik se može kandidovati fotografijom, pričom ili video zapisom o nekom uspešno rešenom problemu iz oblasti pristupačnosti

Ostavite odgovor

sobirs © 2014