Hemodijaliza u inostranstvu

Obratili smo se Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje povodom mogućnosti obavljanja hemodijaliza u inostranstvu i dobili sledeći odgovor:

Poštovani,

 

Povodom Vašeg mejla kojim ste nam se obratili zahtevom za dostavljanje podataka o potrebnim dokazima za refundaciju troškova plaćene hemodijalize za vreme godišnjeg odmora u inostranstvu i cene koja se refundira, obaveštavamo Vas o sledećem:

 

U skladu sa Uputstvom RFZO osigurana lica koja se nalaze na hemodijalizi a žele da putuju u inostranstvo, potrebno je da 30 dana pre planiranog putovanja pismeno obaveste matičnu filijalu RFZO i zdravstvenu ustanovu o terminu i dužini boravka u inostranstvu (npr. da će u periodu od 15 do 29 jula. 2015. godine boraviti u Grčkoj i da će u tom periodu u zdravstvenoj ustanovi … obaviti 5 dijaliza)

Po završenom putovanju u sedištu filijale RFZO osigurano lice podnosi zahtev za refundaciju i prilaže račune u originalu (na ime i fiskalni isečak),  medicinsku dokumentaciju inostrane zdravstvene ustanove za izvršene usluge po priloženim računima i fotokopiju kartice tekućeg računa. Računi i medicinska dokumentacija moraju biti prevedeni od strane sudskog tumača, osim u slučaju boravka u Crnoj Gori, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini.

Iznos koji se refundira utvrđuje se u svakom konkretnom slučaju prema tipu dijalize, koja se osiguranom licu obezbeđuje na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, a najviše do stvarnog troška. Konkretan podatak o iznosu koji će biti refundiran osigurano lice može dobiti u matičnoj filijali – Odeljenju za zdravstveno osiguranje i Odeljenju za finansije.

 

Srdačan pozdrav

Ostavite odgovor

sobirs © 2014