Udruženja

УДРУЖЕЊА БУБРЕЖНИХ ИНВАЛИДА

УДРУЖЕЊЕ БУБРЕЖНИХ БОЛЕСНИКА И ИНВАЛИДА НА КУЋНОЈ ДИЈАЛИЗИ – БЕОГРАД, Београд, Александар Тубић
УДРУЖЕЊЕ ДИЈАЛИЗИРАНИХ, ТРАНСПЛАНТИРАНИХ-БУБРЕЖНИХ ИНВАЛИДА ШУМАДИЈСКОГ ОКРУГА – УДТБИШО, Крагујевац, Владимира Роло-вића 17/бб, Раде Павловић
УДРУЖЕЊЕ БУБРЕЖНИХ БОЛЕСНИКА И ИНВАЛИДА НА КУЋНОЈ ДИЈАЛИЗИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ – РЕНАЛИС, Звонко Петровић (преминуо)
УДРУЖЕЊЕ ДИЈАЛИЗИРАНИХ И ТРАНСПЛАНТИРАНИХ БУБРЕЖНИХ ИНВАЛИДА “ПОДРИЊЕ”, Лозница, Слађана Арнаутовић
УДРУЖЕЊЕ БУБРЕЖНИХ БОЛЕСНИКА НА ДИЈАЛИЗИ У БОРУ – “БОР-ДИЈАЛИЗА”, Бор, Др Мишовића 1, Слађан Јаношевић
УДРУЖЕЊЕ ДИЈАЛИЗИРАНИХ, ТРАНСПЛАНТИ-РАНИХ БУБРЕЖНИХ ИНВАЛИДА ВРАЊЕ, Врање, Пане Ђукића бб, Снежана Станковић
УДРУЖЕЊЕ ДИЈАЛИЗИРАНИХ И ТРАНСПЛАНТИ-РАНИХ БУБРЕЖНИХ БОЛЕСНИКА И ИНВАЛИДА “НАИСУС”, Ниш – Медиана, Зорана Ђинђића 48, Александар Давидовић (у оставци)
УДРУЖЕЊЕ БУБРЕЖНИХ ИНВАЛИДА – ЛЕСКОВАЦ, Лесковац, Јужноморавских Бригада бб, Срђан Зафировић
УДРУЖЕЊЕ ДЕЦЕ БУБРЕЖНИХ БОЛЕСНИКА И ТРАНСПЛАНТИРАНИХ ОСОБА – СВЕ ЗА ОСМЕХ, Београд-Вождовац, Устаничка 64, Јелена Алавања, Бранислава Даниловић
УДРУЖЕЊЕ ДИЈАЛИЗИРАНИХ, ТРАНСПЛАНТИРАНИХ И БУБРЕЖНИХ ИНВАЛИДА “ЧИВИЈА” – ШАБАЦ, Шабац, Мите Поповића 20, Јелена Јовановић
УДРУЖЕЊЕ ДИЈАЛИЗИРАНИХ, ТРАНСПЛАНТИРАНИХ И БУБРЕЖНИХ БОЛЕСНИКА ТОПЛИЦЕ-ПРОКУПЉЕ, Прокупље, Нехруова 1, Милан Крстић
УДРУЖЕЊЕ ДИЈАЛИЗИРАНИХ, ТРАНСПЛАНТИРАНИХ БУБРЕЖНИХ БОЛЕСНИКА – ИНВАЛИДА ПРИЈЕПОЉЕ, Пријепоље, Лоле Рибара бб, Сафет Фетаховић
УДРУЖЕЊЕ ДИЈАЛИЗИРАНИХ, ТРАНСПЛАНТИРАНИХ И ХРОНИЧНИХ БУБРЕЖНИХ БОЛЕСНИКА КБЦ “ЗВЕЗДАРА”, Београд-Звездара, Брсјачка 23а, Гордана Тодић (преминула)
УДРУЖЕЊЕ ИНВАЛИДА СРБИЈЕ НА КУЋНОЈ ДИЈАЛИЗИ, Нови Београд; Зоран Делић
Удружење дијализираних и трансплантираних бубрежних болесника општине Свилајнац, Свилајнац, Светог Саве 7, Домица Марковић
УДРУЖЕЊЕ ДИЈАЛИЗИРАНИХ И ТРАНСПЛАНТИ-РАНИХ И ХРОНИЧНИХ БУБРЕЖНИХ БОЛЕСНИКА ТИМОК РЕНАЛИС КЊАЖЕВАЦ, Књажевац, Даниела Видојковић
Удружење дијализних и трансплантираних пацијената западне Србије, Ужице, Момчила Тешића 6, Драгослав Вранић
УДРУЖЕЊЕ ДИЈАЛИЗИРАНИХ И ТРАНСПЛАНТИРАНИХ БУБРЕЖНИХ ИНВАЛИДА “КОСАНИЦА”, Куршумлија, Шеснаести Фебруар 84, Душан Видој-ковић
Удружење бубрежних инвалида “Male renibus” – Крушевац, Бивољска 69, Зоран Манојловић
Удружење бубрежних болесника општина Зајечар и Бољевац, Зајечар, улица Расадничка бб (одељење нефрологије), Александар Николић
Удружење бубрежних инвалида косовско-поморавског округа Ранилуг – Косовска Каменица, 38267 Глоговце, Косовска Каменица, Мишко Крстић
Удружење бубрежних болесника општине Земун Београд-Земун, Вукова 9, Небојша Касаловић,
Удружење трансплантираних Војводине Пантрансплант, Нови Сад, Пере Попадића 2, Маринко Дивјак
Удружење бубрежних болесника и инвалида Града Јагодине, Јагодина, Вука Караџића 2, Олга Нешовић
Удружење бубрежних болесника и инвалида Сјеница УББИС, Сјеница, Тадије Андрића 10, Мухамед Балтић
Удружење бубрежних болесника на дијализи Прибој, Прибојске чете бб, Едиб Џакић
Удружење бубрежних болесника Косова и Метохије, Косовска Митровица, улица Анри Динан 10, Ненад Јанићевић
Удружење бубрежних болесника на дијализи у Панчеву „Наставимо живот“, Цара Лазара 127, Панчево, Марија Ђорђевић.
Удружење дијализираних и трансплантираних бубрежних инвалида Нови Сад, Хајдук Вељкова 1, Нови Сад
Удружење бубрежних инвалида Стара Пазова, Браће Бабин 11, Стара Пазова
Удружење бубрежних инвалида Суботица, Блашка Рајића 27/36, Суботица
Удружење бубрежних болесника на дијализи општине Бечеј, Милоша Бугарског 41, Бечеј
Удружење бубрежних инвалида Сремска Митровица, Стевана Сремца бб, Сремска Митровица
Удружење бубрежних инвалида Бачка Паланка, Жарка Зрењанина 43, Бачка Паланка
Удружење бубрежних инвалида Зрењанин, Лозничка 24/а, Зрењанин
Удружење дијализираних, трансплантираних и бубрежних инвалида општине Кикинда, Светог Саве 6, Српски Крстур

sobirs © 2014