Savez bubrežnih invalida

Naš cilj

Savez je dobrovoljna, jedinstvena, samostalna, nevladina, neprofitna, socijalno-humanitarna organizacija osoba sa invaliditetom, koja okuplja slobodno udružene organizacije bubrežnih bolesnika, osobe na hemodijalizi, transplantirane, bubrežne invalide na peritoneumskoj i kućnoj dijalizi i hronične bubrežne invalide na teritoriji Republike Srbije. Savez je samostalan u ostvarivanju svojih ciljeva i zadataka. Savez u ostvarivanju svojih ciljeva obavlja sledeće: – […]

sobirs © 2014