fistula

На операцију од 45 минута чекају месецима

Болесници који се дијализирају дуго чекају на уградњу фистуле јер су васкуларни хирурзи пребукирани Дуго чекање на операције уградње фистуле, којом добијају безбеднију и бољу дијализу, боља организација превоза до центара за дијализу и опремање рехабилитационих центара у бањама и популарним планинама уређајима за дијализу – у овом часу су главни проблеми дијализираних болесника. – […]

sobirs © 2014