SKUPŠTINA SAVEZA

САВЕЗ ОРГАНИЗАЦИЈА БУБРЕЖНИХ ИНВАЛИДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
11070 БЕОГРАД, Гандијева 89(блок 64)
Дел.број:144/2016
Датум: 10.06.2016.

На основу члана 23. Статута Савеза организација бубрежних инвалида Републике Србије
Извршни одбор сазива годишњу Скупштину Савеза за дан 26.06.2016.године у 11.30.часова

Седница Скупштине ће се одржати у Крагујевцу, ул.Светозара Марковића бр.7, у просторијама Црвеног крста.

За Скупштину се предлаже следећи

ДНЕВНИ РЕД:

1. Избор Радног председништва и председавајућег Скупштине
2. Избор верификационе комисије, два оверивача и записничара
3. Верификација мандата делегата чланова Скупштине
4. Усвајање записника са предходне Скупштине
5. Извештај о финансијском пословању Савеза
6. Усвајање завршног рачуна за 2015. годину
7. Предлог измене и допуне Статута
8. Доношење одлуке о часопису
9. Доношење одлуке о валидности и броју печата сходно потребама Савеза и делегирање овлашћених лица за употребу истог
10. План и програм рада за текућу годину
11. Доношење одлуке да се захвалнице могу додељивати на основу предлога и одлуке ИО.
12. Разно

Позивате се да својим присуством, као делегат, учествујете у раду и одлучивању Скупштине Савеза.
Путни трошкови у висини аутобуске – возне карте биће плаћени од стране Савеза.
У случају доласка колима признаје се цена горива (10л /100 км).
Молимо да путне карте, рачун за гориво и оверену потврду свог Удружења да сте делегат понесете са собом.
Председник ИО
Новица Јанковић, с.р.

Ostavite odgovor

sobirs © 2014