Rukovodstvo Saveza

Predsednik Saveza:    Prim. dr Ljubinko Todorović, sobis.rs@gmail.com, 063/8802795

Potpredsednici:    Gordana Todić i Aleksandar Nikolić

Sekretar:                     Miodrag Pavlović (preminuo).

 

Članovi Izvršnog odbora:

  1. Marinko Divjak, predsednik IO
  2. Sanja Bojić, zamenik predsednika IO,
  3. Zoran Manojlović,
  4. Jasmina Nikolić,
  5. Rade Pavlović,
  6. Edib Džskić,
  7. Jova Stanojević

 

Članovi NO:

  1. Snežana Živković
  2. Žika Srećković
  3. Branislava Danilović

Fiksni telefon Saveza; 011 4125261

 

sobirs © 2014