Problemi u srpskoj hemodijalizi danas

predavanjeUvod u simpozijum predvideli smo karatak osvrt na probleme u hemodijalizi, na nekepraktične aspekte našeg svakodnevnog rada, sa željom da, pre svega, promovišemo uočavanje i rešavanje konkretnih problema a da izbegnemo uobičajne edukativne forme zasnovane na prvođenju i kompilaciji iz tuđih tekstova ili iskustava…

(nastavak teksta u pdf dokumentu)

 

pdf_ficonPreuzmi PDF dokument

Ostavite odgovor

sobirs © 2014