ISPRAVKA

U oba broja našeg časopisa Dijaliza stoji pogrešna email adresa našeg saveza.
Stoji sobirs.rs@gmail.com, a treba da stoji sobis.rs@gmail.com. Izvinjavamo se svima!

Ostavite odgovor

sobirs © 2014